Girişimci kime denir?

Girişimcilik Nedir? Girişimci Kime Denir?

By Hatice YILDIRIM
0 Yorum 449 Görüntüleme

Girişimcilik nedir? Bu kavram, en genel ifadeyle kar amacı ile riski üstüne alan ve iş kuran kişinin yaptığı atılımdır. Girişimcilik son yıllarda her yer sıkça bahsedilen bir konudur. Teknolojinin gelişimi ile birlikte insanlar kafalarındaki projeleri hayata geçirmek için atılımlar yapmaya başladılar. Kurumsal şirketlerdeki çalışma şartlarının ağır olması ve daha fazla para kazanma düşüncesi genel olarak insanları yeni girişimler yapmaya itiyor.

Girişimcilik, en basit tanımıyla, kar elde etmek için bazı riskler alarak bir iş kurmaktır. Ancak dünya hızla değişirken girişimciliğin tanımı da değişiyor. Modern girişimciliği şöyle tanımlayabiliriz: problem çözerek dünyayı değiştirmek.

Girişim Kavramı

Girişim (Teşebbüs), insanların istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapan ve yeni teknolojileri uygulayan, yeni ürünler geliştiren veya pazarı genişleten ekonomik birimdir.

Girişimler İnsan ve malzemeden oluşan kişi veya emtia topluluğu şeklindeki örgütlerdir. Kâr (kazanç) ve yarar (fayda) sağlamayı amaçlar. Üretim, pazarlama, tedarik, finansman gibi amaçlarla ortaya çıkarlar. Girişimler hukuki nitelikleri itibarıyla genelde bir işletme veya şirket olarak yapılanırlar. Ancak girişim kavramı bir işletmeden ziyade yenilikçi, değişen şartlara uyum sağlama kabiliyetine sahip ve belirli bir düzeyde risk almış olan bir oluşumu anlatır.

Girişimci

Girişimciticaretsanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen, kâr amacıyla riski üzerine alan kişidir. Girişimci mal ve hizmet üretebilmek için bütün üretim öğelerini en iyi koşullarda bir araya getirir. Kâr amacı güderek riski üzerine alır ve ihtiyaçları karşılamak için üretim öğelerini satın alır, bunları bir araya getirecek imkânı sağlar. Kâr amacı gütmekle beraber zararı da kabullenir. Müteşebbis terimi ilk defa 19. yüzyılda Fransız ekonomist Jean Bastiste Say tarafından kullanılmıştır.

Üretim, genellikle “Doğal Kaynaklar + Sermaye + Emek + Girişimci = Mal veya Hizmet üretimi” formülüyle tanımlanır.

Girişimcilik genellikle zor ve karmaşık bir iştir. Birçok girişim başarısızlıkla sonuçlanır, ancak başarılı girişimler sonucunda önemli yenilikler ve ilerlemeler gerçekleşir.

Girişimci ekonomiyi canlandırmada önemli bir role sahiptir. Yeni iş olanakları yaratması, ürün, hizmet ve süreçlerde yenilikler getirmesi, mevcut işletmeler tarafından karşılanmayan tüketici isteklerini karşılaması girişimciye önem kazandırır. Yenilikçi ve yaratıcı olmak, esneklik, risk alabilmek, önceden görebilmek gibi girişimcilik özellikleri iş yaşamında başarı etkenleridir. Girişimci bazı fonksiyonları yerine getirir ve İnovasyon (Yenilik, Yenileştirme) yapar[4]:

 • Yeni ürünler (mal veya hizmet) bulur veya geliştirir.
 • Yeni süreçler geliştirir.
 • Yeni ihracat pazarları bulur veya genişletir,
 • Yeni hammadde, yarı mamül arz kaynakları bulur.
 • Yeni bir organizasyon yapısı oluşturur.

Girişimcinin Nitelikleri Nelerdir?

Bir girişimci fiili CEO’dur. Planlama, strateji oluşturma ve ileriye yönelik hedefleri belirleme gibi önemli sorumlulukları olan girişimcinin liderlik vasfını öncelikli kılan niteliklere sahip olması beklenir. Bu nitelikler şu başlıklar altında özetlenebilir;

 • Liderlik vasfına sahip olmak,
 • İnsan ilişkilerinde etkili olmak,
 • İnisiyatif alabilmek,
 • Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Yenilikleri deneyimleme cesaretine sahip olmak
 • Hırs
 • Öğrenme isteği
 • Dinleme yeteneği
 • Yaratıcılık
 • Sabır
 • Cesaret ve risk alma
 • Liderlik
 • Yeniliklere açık olma
 • Problem çözme
 • Özgüven
 • Odaklanma
 • Kararlılık
 • Güçlü iletişim
 • Yetenek yönetimi
 • Karar verici olmak

Girişimcinin Sorumlulukları Nelerdir?

Girişimler genel olarak büyük ekipler tarafından ortaya konulmaz. Küçük bir çalışma grubu söz konusu da olsa girişim projeleri iyi bir koordinasyon ve ortak takım kültürüne ihtiyaç duyar. Bu noktada girişimcinin üstlendiği sorumluluklar ön plana çıkar. Bunlar şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Şirket stratejisi oluşturmak ve girişim ile hangi pazarlara girileceğine karar vermek,
 • Girişimi finanse edebilecek potansiyel yatırımcılarla görüşmek,
 • Girişim devamlılık sağlayana kadar gelir modellerini sürekli kılmak,
 • Müşterilerin, girişim projelerine ilgi duymasını sağlamak için yeni ürünler ve hizmetler ortaya çıkarabilmek,
 • İş alanını; envanter, insan gücü ve üretim oranı açısından değerlendirerek, bir sistem oluşturmak,
 • Girişimde bulunacağı iş sahasını analiz etmek,
 • Girişimin gelecek yönünü belirlemek için uzun vadeli planlama yapabilmek,
 • Yatırımları, girişimi en aktif hale getirecek şekilde kullanmak.

Girişimcilik neden önemlidir?

Girişimcilik bireyler için önemli olduğu kadar toplumlar için de büyük önem taşıyor. Girişimcilik toplumların ve devletlerin, sosyal ve ekonomik gelişiminde büyük rol oynuyor. Girişimciliğin faydalarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

 • İş yaratır, istihdam sağlar.
 • Değişim ve inovasyon yaratır.
 • Toplumun gelişimine katkı sağlar.
 • Yaşam standartlarını arttırır.
 • Yeni ürünler ve fikirler geliştirir.
 • Milli gelir yaratır.

kaynaklar;

https://tr.wikipedia.org/wiki/Giri%C5%9Fimcilik

https://www.iienstitu.com/blog/girisimcilik-nedir-girisimciligin-avantajlari-neler

https://girisimcikafasi.com/girisimcilik-nedir-girisimci-kime-denir/

https://www.kariyer.net/pozisyonlar/girisimci/nedir

HATİCE YILDIRIM

Yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul et Daha Fazlası

Çerez Kullanımı