İşte Karşınızda Rönesans Dönemi ve Özellikleri

By Ogulcan Ozyavuz
0 Yorum 446 Görüntüleme

Önceki yazılarımda Borok Döneminden bahsetmiştim. Getirdiği yeniliklerle, sanat anlayışı ile, orta çağdaki gericiliğin aşıldığı,Rönesans dönemini anlatmak istedim.

Rönesans'ın, Dönemin Sanat Anlayışına Getirdiği Yenilikler Tam Olarak Nasıl  Gerçekleşti? - Ekşi Şeyler

Rönesans, kelime anlamıyla “yeniden doğuş” demektir. Avrupa’da Orta Çağ sonrasında; siyasi, kültürel, politik, bilim, sanat, mimari ve eğitim alanlarında bir yenilenmeye gidilmiştir. 14. yüzyıl ile 17. yüzyılı kapsayan bu yenilenme süreci de Rönesans dönemi olarak isimlendirilmiştir.

Rönesans şu temel anlayışlara dayanıyordu:

 • Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir.
 • İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir.
 • İnsanın sürekli faal olması şerefli bir şeydir ve “gerçek” güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur, anlayışı hakimdir.

Bu dönem, Antik Yunan filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir.

Rönesans Tarihi

Biliyorsunuz ki Orta Çağ avrupasında din çok baskındı. Kiliseler cennetten toprak alıp satıyor ve çok açık ki halkı kandırmakta üstlerine yoktu. İşte tam da bu yüzden orta çağ döneminde ortaya çıkan eserlerde büyük bir din etkisi görürüz. Ve hatta çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Orta Çağ sanat anlayışında din tek konudur.

Dinin bu kadar baskıcı olduğu bu dönemde, ortaya çıkan Rönesans ile birlikte din koları azalmaya başladı. Daha özgür eserler ve beyinler ortaya çıktı.

İtalya’da başlayıp, tüm Avrupa’yı etkisi altına alan Rönesans’ın oluşmasında bazı faktörler büyük rol almıştır.

Matbaanın gelişmesiyle bilim ve yeni düşüncelerin büyük kitlelere ulaşması kolaylaşmış, pusulanın gelişmesiyle de coğrafi keşifleri ve keşiflerle gelişen sanatı destekleyen bir sınıf oluşmaya başlamıştır.

Orta Doğu bölgesine düzenlenen Haçlı Seferleri de Rönesans döneminin oluşmasını oldukça etkilemiştir. Bu seferlerin neticesinde skolastik düşünce yapısı oldukça büyük bir darbe almış, yeni üretim ve teknikler geliştirilmeye başlanmıştır.

 Rönesans dönemi etkili olduğu süreç içerisinde dünya üzerinde fazlaca değişiklik yapmış ve pek çok sonucu da beraberinde getirmiştir. Yenilikler içeren bu dönemle birlikte Avrupa ülkeleri kilisenin baskısından kurtulup, modernleşme çağına geçmiş ve kilise merkezli gelişen skolastik düşünce yapısı yıkılmıştır.

Rönesans reform hareketlerine zemşn oluşturmuş; ekonomi ve eğitim alanlarında yeni uygulamalara geçilmiştir.

Avrupa ülkelerinde sanatı koruyan bir sınıf oluşmuş, deney ve gözleme dayalı bilim yapılmaya başlamıştır.

Rönesans Dönemi Ressamları ve Tabloları

 Rönesans Dönemi Sanat

Rönesans dönemi ressam ve tablolarıyla oldukça ünlü bir dönemdir. En asil dönem olarak bilinen bu dönemin sanatı, klasik dönem sanatını esas almıştır.

Kuzey Avrupa sanatından özümsenen son gelişmeleri ve güncel bilimsel bilgileri de ekleyerek bir tür değişime uğratmıştır. Rönesans sanatı, Rönesans Hümanist felsefesiyle bütün Avrupa’da yayılıp, tüm sanatçıları ve destekçilerini yeni teknikler ve sanat anlayışları bakımından etkisi altına almıştır.

Rönesans Dönemi Tabloları

Bu dönemin en önemli üç ressamı; Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti ve Raffaello Sanzio olarak sıralanmaktadır. 

Da Vinci insan bedenindeki altın oranı bulmuş ve bunu eserlerine aktarmıştır.

Dönemin bazı önemli tabloları şunlardır;

– Son Akşam Yemeği, Leonardo Da Vinci,

– Atina Okulu, Raffeello Sanzino

– Adem’in Yaratılışı, Michelangelo Buonarroti

– Aziz George ve Ejderha, Tintoretto

– Cana’da Düğün, Veronese

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/God...
Adem’in Yaratılışı, Michelangelo Buonarroti

Dünyanın En Popüler 10 İkonik Rock Müziklerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak;

https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6nesans

https://www.canvastar.com/ronesans

Yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul et Daha Fazlası

Çerez Kullanımı